VSFA skirta finansų valdymui ir buhalterinei apskaitai biudžetinėse įstaigose vykdyti, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartais (VSAFAS).

Sistema leidžia vesti buhalterinę apskaitą pagal 4 bendrasistemines dimensijas (Lėšų šaltinis, funkcija, programa ir projektas) bei papildomai priskiriamų 5 subkontų rūšių. Tokiu būdu apskaitą galima vesti pagal 9 skirtingas dimensijas. Toks programos funkcionalumas leidžia lanksčiai apskaityti biudžetinių organizacijų ūkines operacijas bei formuoti atskaitas įvairiausiais pjūviais bei lengvai paruošti finansines atskaitomybes. Programos unikali ataskaitų funkcija „Drill down“ leidžia vos keliais pelės paspaudimais lengvai iššifruoti sumas ir pasiekti pirminius dokumentus.

Sistema paremta moduline struktūra: kiekviena įstaiga gali pasirinkti naudoti tik tuos modulius, kurie yra reikalingi veiklos poreikiams tenkinti.

Standartiniai moduliai:

 • Operacijos
 • Bankas
 • Kasa
 • Pirkimai
 • Pardavimai
 • Atsargos
 • Ilgalaikis turtas
 • Komandiruotės
 • Atsiskaitymai
 • Ataskaitos
 • Organaizeris

Papildomi moduliai:

 • Viešieji pirkimai
 • Transportas
 • Biudžetas
 • Konfiskuotas turtas
 • Įvykių ir pakeitimų registracijos žurnalas

 

Integracijos/apsikeitimai

 • VBAMS apsikeitimas mokėjimo paraiškomis ir sąmatomis
 • Lietuvos bankas (valiutų kursai)
 • Importas ir eksportas su excel, xml ir kitais formatais

 

Reglamentuota atskaitomybė pagal VSAFAS standartus

VSFA sistema yra lengvai integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis, pvz., iždo mokėjimo, e-banko mokėjimo bei kitomis sistemomis. Ji turi neribotas plėtojimo galimybes.